gmail aplikace windows

Gmail Aplikace Windows

Gmail aplikace pro Windows konečně dorazila!

Synchronizace v reálném čase Synchronizace v reálném čase, často zkráceně označovaná jako synchronizace RT, je proces, který umožňuje okamžitou nebo téměř okamžitou konzistenci dat mezi dvěma nebo více zdroji. To znamená, že jakákoli změna provedená v jednom zdroji se okamžitě projeví ve všech ostatních...