Google.cz

Google.com, fenomén dnešní doby, který je znám snad každému, kdo kdy usedl k počítači. V České republice Google.cz. To...

frmcs

Frmcs

Revoluce ve světě technologií: Objevte sílu FRMCS

Co je frmcs? FRMCS je zkratka pro Framework for Responsible Machine Learning in Credit Scoring. V češtině bychom to mohli přeložit jako Rámec pro zodpovědné strojové učení v úvěrovém scoringu. Jak už název napovídá, FRMCS se zabývá etikou a zodpovědností v oblasti strojového učení, konkrétně v kontextu posuzování...