Printworld: Technologie tisku v kostce

Tisk digitální

Digitální tisk představuje revoluci v polygrafickém průmyslu, která umožňuje tisknout vysoce kvalitní materiály přímo z digitálních souborů. Tato technologie eliminuje potřebu tradičních tiskových forem, jako jsou desky, čímž se zkracuje doba realizace zakázky a snižují se náklady, zejména u menších nákladů. Digitální tisk je ideální pro zakázky s proměnnými daty, jako jsou personalizované brožury nebo pozvánky, protože umožňuje tisknout unikátní obsah na každý výtisk.

Existují dva hlavní typy digitálního tisku: inkoustový a laserový. Inkoustový tisk využívá tekuté inkousty, které se nanášejí na papír pomocí trysky, zatímco laserový tisk využívá toner, jemný prášek, který se na papír fixuje teplem. Oba typy tisku mají své výhody a nevýhody, a proto je důležité zvolit ten správný typ pro danou zakázku.

Digitální tisk nabízí řadu výhod oproti tradičnímu ofsetovému tisku, včetně:

Rychlost: Digitální tisk je mnohem rychlejší než ofsetový tisk, zejména u menších nákladů.

Cenová efektivita: Digitální tisk je cenově výhodnější pro menší náklady, protože odpadá potřeba tiskových forem.

Personalizace: Digitální tisk umožňuje tisknout unikátní obsah na každý výtisk, což je ideální pro personalizované materiály.

Široká škála materiálů: Digitální tisk lze použít na širokou škálu materiálů, včetně papíru, kartonu, plastu a textilu.

Digitální tisk se stal nedílnou součástí polygrafického průmyslu a jeho popularita stále roste. Díky své rychlosti, cenové efektivitě a flexibilitě je digitální tisk ideální volbou pro širokou škálu tiskových produktů.

Tisk ofsetový

Ofsetový tisk, často nazývaný jen ofset, je hojně využívanou tiskovou technikou, která dominuje v oblasti polygrafie. Jeho princip spočívá v přenosu barvy z tiskové formy na potiskovaný materiál, jako je papír, karton či plast, prostřednictvím pryžového válku. Tento nepřímý tisk zaručuje vysokou kvalitu tisku i při velkých nákladech.

Proces ofsetového tisku začíná u tiskové formy, která je obvykle vyrobena z hliníku a nese zrcadlově obrácený obraz tisku. Forma se upevňuje na tiskový válec a chemicky upravuje tak, aby se na ní zachytila pouze tisková barva v místech s obrazem. Barva je pak na formu nanášena soustavou válců a následně přenášena na pryžový válec, který zajišťuje rovnoměrný a přesný otisk na potiskovaný materiál.

Ofsetový tisk se vyznačuje vynikající ostrostí detailů, věrností barev a možností použití široké škály papírů a dalších materiálů. Díky své efektivitě a ekonomické výhodnosti při velkých nákladech je ofsetový tisk ideální volbou pro tisk knih, časopisů, katalogů, letáků, brožur, vizitek a mnoha dalších tiskovin.

V oblasti ofsetového tisku existují různé varianty a technologie, které se liší například počtem barev, formátem tisku či automatizací. Mezi nejčastější patří archový ofsetový tisk, který se používá pro menší a střední náklady, a rotační ofsetový tisk, jenž je vhodný pro vysoké náklady a umožňuje i doplňkové zpracování tiskovin přímo v rámci tiskového stroje.

3D tisk

3D tisk, také známý jako aditivní výroba, je revoluční technologie, která v posledních letech významně ovlivnila polygrafický průmysl. Na rozdíl od tradičních tiskových metod, které nanášejí inkoust na povrch, 3D tisk vytváří trojrozměrné objekty vrstvením materiálu, jako jsou plasty, kovy nebo keramika, podle digitálního návrhu. Tato technologie otevírá dveře novým možnostem v oblasti tisku a umožňuje vytvářet složité a na míru šité objekty, které by tradičními metodami nebylo možné vyrobit.

Pro polygrafický průmysl přináší 3D tisk řadu výhod. Umožňuje například rychlé prototypování, kdy lze návrhy produktů vytisknout a otestovat v řádu hodin, což zrychluje a zefektivňuje proces vývoje. Dále umožňuje personalizaci produktů, kdy lze tisknout objekty s individuálními nápisy, logy nebo tvary, což otevírá nové možnosti pro marketing a propagaci. 3D tisk také umožňuje vytvářet objekty s komplexní vnitřní strukturou, což je užitečné například pro výrobu forem a nástrojů.

Využití 3D tisku v polygrafickém průmyslu je široké a neustále se rozvíjí. Mezi nejčastější aplikace patří:

Tisk prototypů obalů a displejů

Výroba personalizovaných propagačních předmětů

Tisk forem pro výrobu plastových a kovových dílů

Tisk architektonických modelů a prototypů

Tisk anatomických modelů pro lékařské účely

3D tisk je stále relativně mladá technologie, ale její dopad na polygrafický průmysl je již značný. Očekává se, že v budoucnu bude hrát 3D tisk v tomto odvětví stále důležitější roli a přinese další inovace a možnosti.

Výroba tiskových desek

PrintWorld je přední veletrh tiskových technologií, který se koná každoročně v Německu. Prezentuje nejnovější trendy a inovace v oblasti tisku. Jedním z klíčových témat veletrhu je výroba tiskových desek. Výroba tiskových desek je zásadní fází tiskového procesu. Zahrnuje přenos grafického návrhu na tiskovou formu, která se následně používá k tisku na různé materiály. Na veletrhu PrintWorld vystavují přední výrobci tiskových desek, jako jsou Agfa, Kodak a Fujifilm, své nejnovější produkty a technologie. Návštěvníci se mohou seznámit s novinkami v oblasti CtP (Computer-to-Plate) systémů, softwaru pro zpracování obrazu a materiálů pro výrobu tiskových desek. Veletrh PrintWorld poskytuje komplexní přehled o nejnovějších trendech ve výrobě tiskových desek. Návštěvníci se dozví o nových technologiích, které zvyšují efektivitu, kvalitu a udržitelnost tisku. Mezi tyto technologie patří například bezprocesní desky, které eliminují potřebu chemického zpracování, a ekologicky šetrné materiály.

Dokončovací práce

V polygrafickém světě se "dokončovací práce" vztahují k závěrečným krokům v procesu tisku, které přeměňují čerstvě vytištěné archy na hotový produkt. Tyto kroky se liší v závislosti na požadavcích daného projektu a mohou zahrnovat:

Řezání: Přesné ořezání archů na požadovaný rozměr.

Falcování: Skládání archů do brožur, letáků, krabiček a dalších produktů.

Vazba: Spojování stránek do knih, časopisů a katalogů pomocí různých technik, jako je lepení, šití nebo kroužková vazba.

Laminování: Nanášení ochranné vrstvy na povrch tiskoviny pro zvýšení odolnosti a estetiky.

Ražba a slepotisk: Vytváření reliéfních vzorů a textů na povrchu tiskoviny.

Výsek a perforace: Vyřezávání otvorů, tvarů a perforovaných linií do tiskoviny.

Balení a kompletace: Příprava hotových produktů k distribuci, včetně balení, etiketování a kompletace sad.

Dokončovací práce jsou nedílnou součástí polygrafického procesu a mají zásadní vliv na konečnou kvalitu, funkčnost a vzhled tištěných materiálů. Správně provedené dokončovací práce dodají tiskovinám profesionální vzhled a prodlouží jejich životnost.

Software pro tiskárny

PrintWorld je přední veletrh tiskových technologií, který se koná v České republice. Na tomto veletrhu se setkávají odborníci z oblasti tisku, aby se seznámili s nejnovějšími trendy a technologiemi. Software pro tiskárny hraje v tomto odvětví klíčovou roli, protože umožňuje efektivní správu a optimalizaci tiskových procesů.

Na PrintWorldu najdete širokou škálu softwaru pro tiskárny od předních dodavatelů. Tento software nabízí řadu funkcí, jako je správa tiskových front, sledování spotřeby toneru, vzdálená správa tiskáren a mnoho dalšího. Moderní software pro tiskárny je navržen tak, aby zjednodušil a zefektivnil vaše tiskové procesy, čímž vám ušetří čas a peníze.

Návštěvou PrintWorldu získáte přehled o nejnovějších softwarových řešeních pro tiskárny a budete mít možnost konzultovat své potřeby s odborníky.

Trendy v Printworldu

Svět tisku, ač se může zdát v digitální éře anachronismem, stále žije a vyvíjí se. Trendy v Printworldu jasně ukazují, že tištěná média nezmizí, ale naopak procházejí inovací a adaptací. Jedním z hlavních trendů je personalizace. Zákazníci dnes očekávají produkty a služby šité na míru, a to platí i pro tištěné materiály. Moderní technologie digitálního tisku umožňují personalizovat prakticky cokoli, od direct mailů přes obaly až po knihy.

Dalším důležitým trendem je udržitelnost. Spotřebitelé si stále více uvědomují dopad svých nákupů na životní prostředí a požadují ekologicky šetrné produkty. Printworld reaguje na tuto poptávku zaváděním recyklovatelných materiálů, inkoustu na bázi sóji a energeticky úsporných tiskových technologií.

V neposlední řadě je tu i trend propojení online a offline světa. QR kódy, rozšířená realita a další technologie stírají hranice mezi tištěnými a digitálními médii. Printworld se stává interaktivním zážitkem, který propojuje to nejlepší z obou světů.

Udržitelnost v tisku

Svět tisku prochází fascinující proměnou, kde se snoubí inovace s odpovědností. Udržitelnost se stává klíčovým faktorem, který formuje budoucnost polygrafie. Odpovědní dodavatelé se zaměřují na ekologicky šetrné materiály a technologie. Papír s certifikací FSC (Forest Stewardship Council), recyklované varianty a inkousty na bázi sóje či vody minimalizují dopad na životní prostředí. Moderní tiskařské stroje jsou energeticky úspornější a produkují méně odpadu. Snižování emisí CO2 je prioritou, stejně jako minimalizace spotřeby vody a energie během celého výrobního procesu.

Vydavatelé a tiskárny zavádějí programy na recyklaci papíru a snižování spotřeby. Optimalizace tiskových procesů a zakázky na míru minimalizují plýtvání. Digitální technologie, jako je tisk na vyžádání, umožňují tisknout pouze potřebné množství, čímž se snižuje objem neprodaných publikací. Vzdělávání zákazníků o ekologických variantách a zodpovědné spotřebě je nedílnou součástí udržitelného tisku. Transparentnost a sdílení informací o ekologických iniciativách budují důvěru a posilují odpovědnost v celém odvětví. Udržitelnost v tisku není jen trend, ale nezbytná podmínka pro zachování zdrojů planety pro budoucí generace.

Publikováno: 25. 06. 2024

Kategorie: technologie

Autor: karelcapek

Tagy: printworld | informace o printworld