Objevte kouzlo Vysočiny: Unikátní památky UNESCO čekají!

Vysočina Památky Unesco

Kouzlo Vysočiny: UNESCO skvosty

Vysočina se pyšní nejen malebnou krajinou s hlubokými lesy a zurčícími potůčky, ale i bohatou historií a kulturou. To dokazují i památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, které na Vysočině najdeme. Jedním z nejznámějších je historické centrum Telče. Město s pohádkovou atmosférou okouzlí renesančním zámkem s nádhernou zahradou a malebným náměstím lemovaným měšťanskými domy s arkádami. Duchovní atmosféru naopak nabídne poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Barokní skvost od Jana Blažeje Santiniho-Aichela fascinuje svou symbolikou a unikátní architekturou. Na Vysočině se ale nachází i technická památka světového významu - systém vodohospodářských staveb Vysočina-Třeboňsko. Ten zahrnuje rybníky, kanály a další díla, která od 15. století sloužila k zásobování vodou a chovu ryb. Tyto památky UNESCO jsou jen malou ochutnávkou toho, co Vysočina nabízí. Při návštěvě tohoto kraje se vydejte i na další zajímavá místa, jako je hrad Pernštejn, zámek Jaroměřice nad Rokytnou nebo skanzen ve Veselí nad Oslavou.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou je architektonické dílo Jana Blažeje Santiniho a jeden z nejvýznamnějších barokních kostelů v České republice. V roce 1994 byl kostel zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Stavba kostela probíhala v letech 1719 až 1727. Kostel je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému, českému světci, který byl umučen roku 1393. Santiniho stavba je považována za vrcholné dílo barokní gotiky, unikátní architektonický styl, který kombinuje prvky gotiky a baroka. Půdorys kostela má tvar pěticípé hvězdy, která je symbolem pěti ran Kristových a zároveň odkazuje na pětici hvězd, jež se podle legendy objevily nad místem utonutí svatého Jana Nepomuckého. Interiér kostela je bohatě zdoben freskami a štukovou výzdobou. Hlavní oltář s obrazem svatého Jana Nepomuckého od Petra Brandla je mistrovským dílem barokního sochařství. Kostel je obklopen ambitem s pěti kaplemi a zvonicí. Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře je významným místem duchovního života a zároveň i turistickým cílem. Každoročně sem přicházejí tisíce poutníků a návštěvníků z celého světa, aby obdivovali krásu a spiritualitu tohoto výjimečného místa.

Žďár nad Sázavou: Barokní perla

Žďár nad Sázavou, malebné město na Vysočině, se pyšní nejen krásnou přírodou, ale i bohatou historií a architekturou. Právě zde se nachází jeden z nejvýznamnějších barokních skvostů České republiky a památka UNESCO – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tento unikátní chrám, dílo geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, je příkladem vrcholného baroka a Santiniho typického stylu „barokní gotiky“. Stavba uchvacuje svou symbolikou, netradičním půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy a impozantní atmosférou.

Žďár nad Sázavou však nabízí i další lákadla. Za návštěvu stojí například zámek Žďár nad Sázavou, původně cisterciácký klášter, s krásným parkem a muzeem nové generace. Milovníci historie ocení také Muzeum Žďárska, které dokumentuje historii regionu od pravěku po současnost. Okolí Žďáru nad Sázavou je ideální pro turistiku a cykloturistiku. Vydejte se po některé z mnoha značených tras a objevte krásy Vysočiny.

Santini a jeho architektonický odkaz

Jan Blažej Santini-Aichel byl geniální architekt, který vtiskl Vysočině nezaměnitelnou tvář. Jeho barokní gotika, syntéza gotických tvarů s barokní dynamikou, je patrná na mnoha památkách regionu. Mezi nejvýznamnější patří poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zapsaný na seznamu UNESCO. Tato stavba uchvacuje svou symboliku a jedinečnou atmosféru. Pětiúhelníkový půdorys, hvězdicová klenba a všudypřítomná symbolika čísla pět odkazují na pět ran Kristových a pět písmen latinského slova "tacui" (mlčel jsem), které odkazuje na umučení sv. Jana Nepomuckého.

Santiniho rukopis nese i řada dalších památek na Vysočině. Za zmínku stojí například poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou, kde Santini pracoval na přestavbě konventu. Jeho umění se projevuje i v menších stavbách, jako je například kaple sv. Anny v Panenské Týnici. Tato drobná stavba s centrálním půdorysem a bohatou štukovou výzdobou je důkazem Santiniho mistrovství v práci s prostorem a světlem.

Santiniho architektonický odkaz je pro Vysočinu neocenitelný. Jeho stavby lákají turisty z celého světa a jsou důkazem bohaté historie a kultury regionu.

Telč: Malebné náměstí a zámek

Telč, to je perla Vysočiny a právem se pytí svým místem na seznamu světového dědictví UNESCO. Její náměstí, lemované renesančními domy s pestrými štíty a podloubími, vás přenese do pohádkové minulosti. Každý dům vypráví svůj příběh a dohromady tvoří architektonický skvost, který nemá obdoby. Dominantou náměstí je pak renesanční radnice s vysokou věží, ze které se otevírá úchvatný výhled na město a jeho okolí. Jen pár kroků od náměstí se tyčí Telčský zámek, další skvost zapsaný na seznamu UNESCO. Původně gotická tvrz byla v 16. století přestavěna na honosné renesanční sídlo. Zámek ukrývá nádherné sály s bohatou štukovou výzdobou, vzácné obrazy a dobový nábytek. Procházka zámeckým parkem, který je považován za jeden z nejkrásnějších v České republice, je pak tou pravou tečkou za návštěvou Telče. Město a jeho památky jsou důkazem bohaté historie a kultury Vysočiny a představují nezapomenutelný zážitek pro každého návštěvníka.

Renesanční skvost na Moravě

Vysočina se pyšní bohatou historií a kulturou, což se odráží v hojném zastoupení památek zapsaných na seznamu UNESCO. Mezi nejvýznamnější patří bezesporu poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Tato architektonická perla, postavená na počátku 18. století podle návrhu Jana Blažeje Santiniho-Aichela, je považována za vrchol barokní gotiky a Santiniho mistrovské dílo. Kostel je proslulý svou unikátní symbolikou čísel a originálním půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy.

Kromě kostela sv. Jana Nepomuckého se na Vysočině nachází i další památky, které si zaslouží pozornost. Za zmínku stojí například historické centrum Telče s renesančním zámkem a malebným náměstím, které je obklopeno domy s arkádami a štíty. Další perlou je židovská čtvrť v Třebíči s unikátní synagogou a židovským hřbitovem, které svědčí o bohaté historii židovské komunity v tomto regionu.

Vysočina tak nabízí fascinující spojení historie, kultury a architektury. Návštěva památek UNESCO je nezapomenutelným zážitkem, který vám umožní poznat krásu a bohatství tohoto malebného kraje.

Třebíč: Židovská čtvrť a bazilika

Třebíč se pyšní hned dvěma památkami zapsanými na seznamu UNESCO. Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa tvoří jedinečný celek, který svědčí o staletém soužití židovské a křesťanské komunity. Židovská čtvrť, s úzkými křivolakými uličkami a zachovalými domy z 16. až 18. století, je unikátním dokladem židovské kultury a tradic. Synagoga, židovský hřbitov a rabínský dům dokreslují atmosféru minulých staletí. Bazilika svatého Prokopa, impozantní stavba s románskými a gotickými prvky, zase reprezentuje křesťanskou víru a umění. Obě památky jsou důkazem bohaté historie Třebíče a představují významné turistické cíle Vysočiny. Návštěvníci zde mohou obdivovat architektonické skvosty, ponořit se do historie a poznat kulturní dědictví UNESCO na vlastní kůži.

Historie a soužití kultur

Vysočina se pyšní bohatou historií a kulturou, což se odráží i v památkách zapsaných na seznamu UNESCO. Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči svědčí o staletém soužití židovské a křesťansé komunity. Unikátní architektura židovské čtvrti s úzkými uličkami a zachovalými domy přibližuje život a tradice židovského obyvatelstva. Bazilika svatého Prokopa, impozantní stavba kombinující románské a gotické prvky, je zase symbolem křesťanské víry a kultury. Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou je mistrovským dílem barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Jeho netradiční architektura s pětibokou hvězdou jako základním motivem a symbolickým využitím čísel fascinuje návštěvníky dodnes. Tyto památky UNESCO na Vysočině nejsou jen krásnými stavbami, ale i svědky minulosti a odrazem rozmanitosti kultur, které se v tomto kraji po staletí prolínaly a obohacovaly.

Tipy na výlety a ubytování

Vysočina se pyšní hned několika památkami zapsanými na seznamu UNESCO. Plánujete-li výlet za kulturou a historií, zamiřte do Telče. Její renesanční zámek obklopený rybníky a malebné náměstí s podloubím vás okouzlí. Ubytovat se můžete v některém z hotelů přímo v centru města, abyste si atmosféru užili naplno. Další zastávkou by měla být Třebíč. Zdejší židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa jsou unikátními příklady soužití křesťanské a židovské kultury. V Třebíči naleznete širokou škálu ubytování od penzionů po hotely. Pokud vás láká spíše duchovní atmosféra, vydejte se do Žďáru nad Sázavou. Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, dílo geniálního architekta Santiniho, je skutečným skvostem barokní gotiky. Ve Žďáře a okolí se nachází mnoho hotelů, penzionů i apartmánů. Nezapomeňte ochutnat místní speciality a užít si krásnou přírodu Vysočiny.

Gastronomie Vysočiny: Co ochutnat

Vysočina se pyšní nejen úchvatnými památkami zapsanými na seznamu UNESCO, ale také bohatou a chutnou gastronomií. Při návštěvě tohoto malebného kraje byste si neměli nechat ujít příležitost ochutnat speciality, které odrážejí jeho historii a tradice.

Nedaleko historického centra Telče, zapsaného na seznamu UNESCO, můžete ochutnat tradiční bramboráky. Tyto křupavé plačky z brambor, česneku a majoránky jsou symbolem Vysočiny a skvěle chutnají s kyselým mlékem nebo povidly.

Při návštěvě Žďáru nad Sázavou a jeho světoznámého kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, dalšího skvostu UNESCO, si dopřejte žďárský závin. Tato sladká pochoutka z kynutého těsta plněná tvarohem, rozinkami a mandlemi vás zaručeně okouzlí.

Vydáte-li se na prohlídku historického centra Třebíče, kde se nachází židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa, obě památky UNESCO, nezapomeňte ochutnat třebíčský perník. Tento voňavý a lahodný perník s medem a kořením je vyhlášenou specialitou regionu.

Kromě těchto lahůdek nabízí Vysočina i další speciality, jako jsou bramborové knedlíky, vepřové hody, zvěřinové pokrmy a lahodné dezerty. Nezapomeňte také ochutnat místní piva a slivovici, které patří k neodmyslitelné součásti gastronomického zážitku na Vysočině.

Užitečné informace pro cestovatele

Vysočina se pyšní hned dvěma památkami zapsanými na seznamu světového dědictví UNESCO. První z nich je historické centrum Telče, malebného města s renesančními a barokními domy zdobenými arkádami a štíty. Projděte se náměstím Zachariáše z Hradce, navštivte telčský zámek a pokochejte se krásou zámeckého parku. Druhou památkou UNESCO je Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Toto architektonické dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela, postavené ve stylu barokní gotiky, vás uchvátí svou jedinečnou atmosférou a symbolikou.

Při plánování vaší cesty na Vysočinu nezapomeňte na pohodlné boty, abyste si užili procházky historickými centry měst i krásnou přírodou. V letních měsících se vám bude hodit opalovací krém a pokrývka hlavy, v zimě teplé oblečení a pevná obuv. Nezapomeňte ochutnat místní speciality, jako jsou bramborové placky, trhanec nebo švestkové knedlíky. Pro více informací o památkách UNESCO a dalších turistických cílech na Vysočině navštivte informační centra ve Žďáru nad Sázavou a Telči.

Objevte krásy Vysočiny s UNESCO

Vysočina se pyšní nejen nádhernou přírodou, ale i bohatým kulturním dědictvím. Dva unikátní skvosty Vysočiny se dokonce zapsaly na seznam světového dědictví UNESCO. Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je mistrovským dílem barokního architekta Jana Blažeje Santiniho. Jeho jedinečný architektonický styl, plný symboliky a hry světla, uchvátí každého návštěvníka. Druhou památkou UNESCO je historické centrum Telče, malebného města s renesančním náměstím a zámkem. Procházka Telčí je jako cesta časem, která vám odhalí kouzlo starých časů. Kromě památek UNESCO nabízí Vysočina i mnoho dalších zajímavých míst. Navštivte například hrad Pernštejn, jeden z nejzachovalejších hradů v České republice, nebo malebnou vesničku Štramberk s roubenými domky a rozhlednou na vrchu Bílá hora. Ať už se na Vysočinu vydáte za kulturou, historií nebo přírodou, čeká vás nezapomenutelný zážitek.