Ekoturistika je takový novodobý fenomén současné doby

Ekoturistika je pojmem, jehož vznik si dokáže odvodit pravděpodobně každý. Je to spojení slov ekologie a turistika. Tedy cestování spojené s objevováním chráněných oblastí naší planety přispívající k celkové ekologii. Ekoturistika Vás zavede do překrásných přírodních lokalit, kde je možné pozorovat životní prostředí očima domorodých kmenů a místních obyvatel.

Ekoturistika podle OSN

V první řadě je zapotřebí zmínit, že ekoturistika je definována samotnou Organizací spojených národů známou pod zkratkou OSN. Konkrétně ji řeší Program OSN pro životní prostředí. Právě ten definuje pravidla, díky kterým je turistika přínosná pro životní prostředí. Například pozorování vzácných zvířat v jejich rodišti je lepší a ekonomičtější nežli jejich lov a prodej. Zároveň se tím chrání životní prostředí.

Ekologie a turistika v jednom

Ekoturistika je pojem, na nějž můžete narazit pod výrazy jako ecotourism nebo green tourism. Tento způsob cestování a poznávání ryzí atmosféry místních lidí a živočichů je mnohdy označován, jako naděje pro budoucí generace. Pokud se chcete stát ekoturistou, měli byste při poznávání světa dodržovat jistá pravidla.

  • Cestujte dopravními prostředky, které výrazně nepoškozují životní prostředí.
  • Nakupujte věci přímo od místních lidí, aby peníze zůstaly jim.
  • Chovejte se před tamními lidmi slušně, ať si nepřevezmou špatné návyky od turistů.
  • Vyhněte se hotelovým resortům a podporujte odlehlá útočiště pro ekoturisty.
  • Dbejte na maximální ohleduplnost k tamnímu prostředí.

Ekoturista může být v dnešní době i digitální nomád. Vzhledem k tomu, že ekoturismus není žádným masovým druhem cestování, je třeba tyto pravidla brát opravdu vážně. Právě tím můžete přispívat k zachování všeho krásného kolem nás.

Ekoturistika je realizovatelná v podstatě kdekoliv na naší překrásné planetě. Ať už jsou to odlehlé oblasti Afriky, Asie, Ameriky, Austrálie nebo Antarktidy. Všude tam se totiž nachází přemíra nedotčených a civilizací neovlivněných míst, která si zaslouží šetrnou podporu všech lidí. Pokud budete cestovat jako spořádaní ekoturisté, jistě přispějete tím určitě k lepšímu světu.

Publikováno: 24. 07. 2020

Kategorie: cestování

Autor: karelcapek

Tagy: ekologie | ekoturista | ekoturistika | turistika